Častna lista IBBY 2024

Slovenska sekcija IBBY – mednarodne zveze za mladinsko knjižvenost – vsaki dve leti uvrsti najboljša dela posameznih pisateljev, ilustratorjev in prevajalcev na IBBY častno listo (IBBY Honour List). Na častno listo leta 2024 so se uvrstile Maša P. Žmitek za ilustracije v knjigi Po sledeh velikanov: Sesalci Kenozoika (Miš, 2021); Anja Štefan za knjigo Medved in klobuk (Mladinska knjiga, 2021) in Mateja Seliškar Kenda za prevod knjige Bratje (KUD Sodobnost international, 2021).

Čestitamo!

Več o častni listi in nagrajenkah