Center ilustracije

je prostor, fizični in spletni, ki predstavlja, povezuje in izobražuje domače ustvarjalke in ustvarjalce s področja ilustracije. Splošno in strokovno javnost doma in v tujini seznanja s širokim in raznolikim poljem slovenske ilustracije, predstavlja njene aktivne ustvarjalce, ob tem pa obvešča o aktualnih dogodkih, povezuje prostore in organizacije ter skrbi za profesionalizacijo področja.

Polona Lovšin, ČB sličice, akril, oglje, 2021

Ilustracija

Domišljijska ilustracija
 • Leposlovna
 • Neleposlovna
 • Komentatorska uredniška ilustracija, angažirana ilustracija (revije, periodika, plakat, ...)
 • Pripovedniška Ilustrirane zgodbe (slikanice, stripi, grafični roman, knjige, ...)
 • Oglaševalska Oglasi, promocijski material (plakat, letak, brošure, ...)
 • Identitetna celostna grafična podoba in blagovna znamka, serije izdelkov, embalaža, ...
Stvarna ilustracija
 • Znanstvena
 • Poljudno strokovna
 • Dokumentarna
 • Referenčna
 • Izobraževalna

Primeri iz prakse: informiranje (diagrami, tehnična navodila, ...), izobraževalna gradiva (učbeniki, delovni zvezki, učna gradiva, družabne igre, periodika, priročniki ...)

V teoriji ilustracijo najpogosteje razdelimo na domišljijsko in stvarno.

Medtem ko je prva v svoji osnovi vezana na avtorjev osebni izraz, ki običajno temelji na literarni predlogi, nam druga predoči verodostojno podobo dela stvarnosti. Obema je skupno, da imata neko poslanstvo oziroma vlogo. Te jedrne vloge, ki so pripovedniška, dokumentarna, poučna, referenčna, komentatorska, oglaševalska in identitetna, po Alanu Malu obravnavamo tudi kot osnovne kategorije ilustracije.[1]

Ilustracijo lahko definiramo tudi glede na področja, ki jih pokriva. Stvarna ilustracija obravnava znanstveno in poljudnostrokovno ilustracijo. V priročniku združenja znanstvenih ilustratorjev pod znanstveno ilustracijo štejejo naravoslovno ilustracijo, ilustracijo divjine in medicinsko ilustracijo ter področja, ki jih pokrivajo.[2] Posamezna področja v naravoslovju lahko pomenijo tudi specializacijo v ilustratorskem poklicu (npr. botanični ali geološki ilustrator). Pod stvarno ilustracijo lahko poleg naravoslovne in medicinske prištevamo še ilustracijo, ki se ukvarja z družbenimi znanostmi. Po Alanu Malu so v kategoriji stvarne ilustracije dokumentarna, referenčna in izobraževalna ilustracija.

Nadalje ilustracijo obravnavamo glede na obliko. Oblika ilustracije je lahko na primer antropomorfna. Ta je značilna za domišljijsko ilustracijo. Ilustracija je lahko informativna ali diagramska, kar pogosto srečamo pri stvarni ilustraciji. So pa tudi takšne oblike ilustracije, ki so skupne tako domišljijski kot stvarni ilustraciji, na primer naturalistična, konceptualna (tudi metaforična) in narativna (tudi pripovedna, sekvenčna).

Oblike ilustracije se pomikajo med figurativnim in abstraktnim.[3]


[1] Male, A. (2017). Illustration: a theoretical and contextual perspective. London: Bloomsbury Publishing.

[2] Hodges, E. R. S. (2003). The Guild Handbook of scientific illustration. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

[3] Christiansen J. (25. 10. 2018). Visualizing Science: Illustration and Beyond. Dostopno prek https://blogs.- scientificamerican.com/sa-visual/visualizing-science-illustration-and-beyond/

Vpis v katalog

Center ilustracije katalog domačih ilustratorjev in ilustratork vsako leto dopolnjuje na podlagi letnega razpisa in izbora, ki ga opravi strokovna komisija.

Vpis v katalog je omogočen aktivnim ilustratorjem in ilustratorkam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj tri leta aktivnega delovanja na področju ilustracije ob oddani vlogi,
 • razstavljanje na selekcioniranih domačih in tujih razstavah ali prejetje nagrade, priznanja, pohvale, nominacije ali znaka kakovosti za ilustracijo (npr. zlate hruške) v obdobju zadnjih petih let,
 • oddana vloga (pristopni obrazec) in priloženih 10 najbolj reprezentativnih del skupaj s podatki (naslov, tehnika, letnica nastanka),
 • ustreznost prijave in ocena kakovosti del po presoji strokovne komisije.

 

Poziv za vpis je odprt od 1. decembra 2023 do 15. julija 2024. Pristopna izjava je dostopna na povezavi. Izjavo s prilogami pošljite na info@centerilustracije.si, poimenovano Vpis v katalog.

Naslednji poziv se odpre decembra 2024.

Prostori

Center urbane kulture Kino Šiška

Center urbane kulture Kino Šiška je osrednja institucija na področju sodobne koncertne ponudbe, ki jo dopolnjujeta programa vizualne in uprizoritvene kulture. Redno predstavlja tudi vizualne ustvarjalce mlajše generacije, ki se poslužujejo različnih likovnih zvrsti: stripa, ilustracije, grafičnega oblikovanja, fotografije, grafitov, eksperimentalnih umetniških publikacij in fanzinov, vizualnih sporočil v mediju razglednic in plakatov. Razstavni prostor je umeščen na plakatno steno v spodnjem preddverju Kina Šiška. Kino Šiška je tudi prostor, kjer se odvija Bienale slovenske neodvisne ilustracije, poleg tega upravlja galerijo DobraVaga in organizira mednarodni stripovski festival Tinta. | foto Nejc Ketiš, arhiv Kina Šiška

Trg prekomorskih brigad 3
1000 Ljubljana

www

DobraVaga

DobraVaga je razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje različnih likovnih jezikov, slogov in vsebin, tudi s področja ilustracije. Programska vsebina v ospredje postavlja estetske premisleke mlade generacije ustvarjalcev. DobraVaga se tako osredotoča na nove, angažirane in inovativne formate, s katerimi aktivno podpira, spodbuja in promovira sveže izdaje likovnih zgodb ter izvirnih umetniških praks. Z DobroVago upravlja Center urbane kulture Kino Šiška in je tudi prostor, kjer se odvijajo dogodki Bienala neodvisne ilustracije in stripovskega festivala Tinta. | foto Kaja Brezočnik

Adamič-Lundrovo nabrežje 5
1000 Ljubljana

www

Galerija Cankarjevega doma

Cankarjev dom od leta 1993 skupaj z ZDSLU kontinuirano organizira Slovenski bienale ilustracije. Ta likovna manifestacija že več kot četrt stoletja združuje starejše in mlajše generacije umetnikov ilustratorjev ter njihove najboljše dosežke potrjuje z nagrado, plaketami in priznanji Hinka Smrekarja. Bienale je tradicionalno postavljen na ogled v Galeriji Cankarjevega doma. | foto Aleš Rosa

Prešernova cesta 10
1000 Ljubljana

www

Galerija Centra ilustracije

Galerija Centra ilustracije je med leti 2015 in 2022 delovala kot Galerija Vodnikove domačije v Šiški. Leta 2023 je kot Galerija Centra ilustracije zaživela na novi lokaciji v središču mesta. Je edina galerija v Sloveniji, posvečena ilustraciji. Z rednim razstavnim programom najvidnejših avtorjev starejše in mlajše generacije, povezovanjem ilustratorske skupnosti ter s številnimi dejavnostmi je prostor, ki pomembno doprinaša k prepoznavnosti ilustracije in njenih ustvarjalcev in ustvarjalk. Z vsakoletnim Decembrskim sejmom ilustracije, stalnim prodajnim kotom v galeriji ter mobilno enoto Ilustratorski kot je tudi osrednji prodajni prostor na področju ilustracije. | foto Nada Žgank

Stritarjeva 7
1000 Ljubljana

www

Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

Galerija Šivčeva hiša je razstavni prostor, posvečen arhitekturi, slikarstvu in ilustraciji. Ima dolgo tradicijo predstavljanja in razstavljanja ilustracij, v dobrih štiridesetih letih so se v njej zvrstile razstave večine vidnejših slovenskih ilustratork in ilustratorjev, izoblikovala pa se je tudi dragocena in edinstvena zbirka izvirnih del s področja knjižne ilustracije za otroke in mladino slovenskih ilustratorjev in ilustratork, ki je delno na ogled v okviru stalne postavitve v hiši. Ilustracija je ustrezen pomen in priznanje v našem prostoru pridobila tudi po zaslugi sistematičnega in strokovnega dela Galerije Šivčeve hiše. | foto arhiv MRO

Linhartov trg 1
4240 Radovljica

www

Galerija ZDSLU

Galerija ZDSLU z razstavami redno predstavlja aktivnosti društev, včlanjenih v Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov, njihove sekcije in posamezne člane. Razstavni program je zasnovan široko (od slikarstva, kiparstva, grafike, ilustracije, fotografije, keramike, likovne pedagogike, videoprojektov in performansov do sodobnih raziskovalnih likovnih praks). V galeriji razstave prireja tudi Sekcija ilustratorjev ZDSLU.

Komenskega ulica 8
1000 Ljubljana

www

Knjigarna LGL

Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana od leta 2018 poseben prostor namenja tudi manjšim razstavam tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih ilustratorjev. Nekateri med njimi so neposredno vpeti v program gledališča, bodisi kot avtorji likovne podobe predstav ali oblikovalci podobe gledališke sezone. Obiskovalci tako dobijo vpogled v povezanost umetniških zvrsti, ki je potrebna ob nastanku predstave.

Krekov trg 2
1000 Ljubljana

www

+ prodajni prostori ilustracije

V zadnjih letih je ilustracija vse bolj dostopna in dosegljiva tudi za nakup. Predvsem podpisane in oštevilčene reprodukcije so na voljo v vedno večih prostorih, v večjem obsegu v Knjigarni Konzorcij in knjigarni Lutkovnega gledališča v Ljubljani, najbolje zastopan pa je prodajni kot Galerije Vodnikove domačije, ki v nakup ponuja tudi številna originalna dela.

Organizacije

Cankarjev dom

Cankarjev dom, največja kulturna in kongresna ustanova pri nas, od leta 1993 skupaj z ZDSLU kontinuirano organizira Slovenski bienale ilustracije, ki že več kot četrt stoletja združuje starejše in mlajše generacije ilustratorjev ter njihove najboljše dosežke potrjuje z nagrado, plaketami in priznanji Hinka Smrekarja. Bienale je na ogled postavljen v Galeriji Cankarjevega doma.

Prešernova cesta 10
1000 Ljubljana

www

Divja misel

Na zavodu Divja misel snujejo številne programe s področja literature za različne publike. Pri tem literaturo radi povezujejo z drugimi ustvarjalnimi področji. Pred več kot 15 leti so zasnovali Knjižnico pod krošnjami, ki ustvarja prostore za brezplačno branje na javnih površinah, od leta 2015 pa upravljajo Vodnikovo domačijo Šiška, Hišo branja, pisanja in pripovedovanja, v okviru katere deluje tudi Galerija Vodnikove domačije, ki se osredotoča na ilustracijo. Ilustracija je dobro zastopana tudi v njihovem rednem programu Nedelce, ki knjige in branje približuje družinski publiki, ter drugih produkcijah za otroke, kjer knjige predstavljajo tudi v obliki pripovedovanja ter animacije ilustracij v živo. Od leta 2017 vodijo pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, ki skrbi tudi za predstavljanje področja ilustracije domači in – preko mreže Unescovih mest – tuji javnosti.

Vodnikova cesta 65
1000 Ljubljana

www

Sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU)

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je strokovno združenje profesionalnih likovnih umetnikov, ki živijo in delujejo v slovenskem kulturnem prostoru. Z devetimi regionalnimi društvi in preko 800 člani zajema celotni slovenski kulturni prostor, sekcije zveze pa pokrivajo različna področja znotraj stroke. Sekcija ilustratorjev je bila ustanovljena leta 1992 z namenom zavarovanja kontinuitete in razvoja slovenske ilustracije v novih političnih in ekonomskih razmerah. Sekcija, ob številnih drugih aktivnostih, organizira Slovenski bienale ilustracije, ki na dve leti predstavlja slovensko ilustratorsko produkcijo in na katerem podeljujejo najvišje nagrade za ilustracijo v slovenskem prostoru, poimenovane po slovenskem risarju, grafiku, ilustratorju in karikaturistu Hinku Smrekarju. Strokovna žirija izbere prejemnike nagrade, nagrade za življenjsko delo, plaket in priznanj Hinka Smrekarja. Bienale je organiziran v sodelovanju z Galerijo Cankarjevega doma. Sekcija ilustratorjev izvaja še druge aktivnosti, med drugim organizira pošiljanje ilustracij slovenskih avtorjev na osrednji mednarodni ilustratorski bienale BIB – Bienale ilustracije Bratislava. Redno sodeluje z Javno agencijo za knjigo, Slovensko sekcijo IBBY in drugimi kulturnimi institucijami.

Komenskega ulica 8
1000 Ljubljana

www

Tretaroka

Tretaroka – društvo za reciklažne in kreativne projekte od leta 2007 organizira Bienale slovenske neodvisne ilustracije. Ta je nastal zaradi potrebe po redefiniciji pojma ilustracije, ki ni bila več razumljena v konvencionalnih okvirih, ter potrebe po prostoru ali platformi, kjer bi se ustvarjalci neodvisne ilustracije skupaj predstavljali.

Krimska cesta 1
1000 Ljubljana

www

+

Če se vaša organizacija ukvarja s poljem ilustracije in vas na tej strani ne predstavljamo, nam prosim pišite na info@centerilustracije.si.

Stalni dogodki

Slovenski bienale ilustracije

Slovenski bienale ilustracije je Sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ustanovila leta 1993. Razstava bienala, ki tradicionalno poteka v Galeriji Cankarjevega doma, predstavlja celotno slovensko ilustratorsko produkcijo in zagotavlja možnosti za njen nadaljnji razvoj ter kontinuirano prisotnost v slovenskem in mednarodnem prostoru. V okviru bienala so podeljene tudi najvišje nagrade za ilustracijo v slovenskem prostoru – nagrada Hinka Smrekarja, nagrada za življenjsko delo Hinka Smrekarja ter plakete in priznanja Hinka Smrekarja. Prijave za sodelovanje na bienalu potekajo prek javnega razpisa, na katerega se je mogoče prijaviti tako z umetniškimi kot poljudnoznanstvenimi ilustracijami. Ob bienalu izide tudi obsežen katalog, v katerem so objavljeni vsi udeleženci in nagrajenci. | foto Aleš Rosa

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

www

Bienale slovenske neodvisne ilustracije (Bienale neodvisnih)

Bienale neodvisnih kot prvi promotor sodobne slovenske neodvisne ilustracije, njenih ustvarjalcev in kontekstov od leta 2007 s periodičnimi dogodki raziskuje področja in kontekste sodobne ilustracije ter promovira avtorje in avtorice ter na ta način soustvarja domačo vizualno kulturo. Neodvisnost bienala se kaže predvsem v podpiranju necenzurirane realizacije vizualnih avtorskih projektov. Za selekcijo avtorjev, ki se predstavljajo na bienalu, poskrbijo umetniki sami, namreč avtorji minulega bienala svoje naslednike izberejo sami. Bienale se odvija na različnih lokacijah v Ljubljani (DobraVaga, Galerija Cankarjevega doma, ...) z osrednjim prizoriščem Kino Šiška. | foto Nejc Ketiš, arhiv Kina Šiška

Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana

www

Decembrski sejem ilustracije

Decembrski sejem ilustracije je nastal pod okriljem zavoda Divja misel in se v Galeriji Vodnikove domačije Šiška odvija od leta 2015. Z vsakoletnim raznolikim izborom na ogled in v nakup ponuja ilustracije najvidnejših domačih avtoric in avtorjev vseh generacij, tako originale kot odtise, z okvirji in brez njih. Prijave za sodelovanje na sejmu potekajo preko vsakoletnega jesenskega javnega poziva. K sodelovanju spodbujajo avtorje različnih profilov, tako starejše kot mlajše, uveljavljene in tiste, ki se še uveljavljajo. Tovrstno povezovanje mlajših generacij z najstarejšimi, nekateri med njimi so nenazadnje vzpostavljali slovensko ilustracijo, je ključnega pomena. Gre za medgeneracijsko prodajno razstavo, ki je tudi družabni dogodek, na katerem se avtorji srečujejo, spoznavajo ter si izmenjujejo znanja in razmišljanja. | foto Nada Žgank

Vodnikova domačija Šiška, Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana

www

Nagrade

Nagrada Hinka Smrekarja

Nagrada Hinka Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije, podeljuje jo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru Slovenskega bienala ilustracije od leta 1993. Ob nagradi so podeljeni tudi plaketa in priznanje Hinka Smrekarja ter nagrada za življenjsko delo.

Zlata hruška

Zlata hruška je znak kakovosti mladinskih knjig, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana v partnerstvu z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Z znakom kakovosti nagrajujejo knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, in sicer v štirih kategorijah: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo, za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo in za prevedeno mladinsko poučno knjigo.

Nagrada Kristine Brenkove

Nagrado Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slovensko slikanico vsako leto 22. oktobra, na rojstni dan Kristine Brenkove, podeli Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Do leta 2011 so nagrado podeljevali okoli 2. aprila, praznika izvirne slovenske slikanice.

Levstikova nagrada

Levstikova nagrada je nagrada, ki jo od leta 1949 založba Mladinska knjiga podeljuje za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri njej. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj pa bienalno. Podeljene so nagrade v štirih kategorijah: za življenjsko delo na področju književnosti za otroke in mladino, za življenjsko delo na področju knjižnih ilustracij za otroke, za izvirno leposlovno delo in za izvirno ilustracijo.

Študij

Ilustracijo je pri nas mogoče študirati le na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (UL ALUO), ki izvaja bolonjski študijski program ilustracije prve in druge stopnje. Pogoj za študij je opravljen sprejemni izpit.

Univerzitetni študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področje fotografije, grafičnega oblikovanja, ilustracije in interaktivnega oblikovanja. Študenti s seminarskimi nalogami, ateljejskim delom in predavanji osvojijo temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti na številnih področjih vizualne komunikacije in se lahko pojavi tako v tiskanih kot spletnih medijih. Študij ilustracije študenta pripravi na opravljanje kreativnega dela na vseh področjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben element celote vidnega sporočanja.

Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
Dolenjska 83, 1000 Ljubljana

www

Novice

Dogodki, Strokovni kot

Razstava │ Biba buba baja. Ustvarjanje (za) otroka socializma

25. maj – 14. julij 2024

Center ilustracije, Ljubljana

Vabimo na odprtje razstave s kuratorkama dr. Katjo Kobolt in Mašo Žekš ter ustvarjalkami, ki bo v Centru ilustracije v soboto, 25. maja ob 18. uri.

Skozi vizuro sodobnosti razstava z izborom publikacij, ilustracij ter pozicij sodobne umetnosti, pa tudi s filmskim in pedagoškim programom ter predavanji predstavi otroka druge polovice 20. stoletja ter izbrane ustvarjalke za otroke v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije.

Med drugim bodo na ogled številna originalna dela, pester spremljevalni program pa je nastajal z mislijo na vse generacije – prirejamo strokovna predavanja, filmske projekcije in delavnice za otroke. Vstop na razstavo in dogodke (razen filmskega programa v Slovenski kinoteki) je prost.

Vabljeni!

KORAK DO CELOTNEGA PROGRAMA

 

Projekt nastaja v sodelovanju Centra ilustracije z ZRC SAZU, društvom Mesta žensk, Vodnikovo domačijo in Slovensko kinoteko.

Naslovna ilustracija: Lidija Osterc (Biba Buba Baja, Mira Voglar, 1979, Dopisna delavska univerza Univerzum, Mladinska knjiga)

Dogodki, Strokovni kot

Mesec mode v muzeju │ Modna ilustracija

18. – 31. maj 2024

Pokrajinski muzej Maribor

Mesec mode v muzeju je letos posvečen MODNI ILUSTRACIJI. V sklopu projekta bo 18. maja, na Mednarodni dan muzejev, odprta razstava z naslovom Modna ilustracija – vizualno razkošje. 21. maja bo v Viteški dvorani potekal pogovor s strokovnjaki na temo Ilustracija kot vizualni jezik. Na modni reviji 23. maja se bodo s svojimi stvaritvami predstavili dijaki in študenti oblikovanja, zaključno dejanje Meseca mode v muzeju pa bo 30. maja, ko bo v mariborskem gradu potekala modna revija priznanih slovenskih modnih oblikovalcev.

Korak do programa

 

 

Nagrade

11. bienale slovenskega oblikovanja Brumen │ NAGRADA BRUMEN ZA ILUSTRATORSKI KOT

Ilustratorski kot je na 11. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen, v okviru katerega podeljujejo najvišje nacionalne nagrade na področju oblikovanja, prejel veliko NAGRADO BRUMEN v kategoriji Informacijsko oblikovanje. Čestitamo vsem sodelujočim!

Vodja projekta: Maša P. Žmitek
Vodja produkcije: Tina Popovič
Vsebinska zasnova: Maša P. Žmitek in Tina Popovič
Oblikovanje razstavnih elementov: Sara Badovinac in Sara Škarica
Vsebinska zasnova in produkcija: Center ilustracije

Sofinanciranje: Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana

_

Ilustratorski kot je mobilna enota, s katero Center ilustracije doma in v tujini predstavlja in ponuja v nakup izvirno slovensko ilustracijo. Modularni, potujoči razstavni elementi so zasnovani kot zložljivi obešalniki, na katerih so na ogled skrbno zaščitene ilustracije. Vsakemu kovinskemu okvirju pripada predal, ki hrani razširjen nabor del avtorjev. Modularni okvirji s svojo fleksibilno zasnovo omogočajo predstavitev raznovrstnih vsebin na igriv in inovativen način.

Dogodki, Strokovni kot

Bienale neodvisnih │ Ves / In Between

8. maj – 27. junij

Mala galerija Cankarjevega doma, Ljubljana

Vabljeni na ogled razstave Bienala neodvisnih, ki se odpira 8. maja ob 20. uri.

Razstavi bo sledila tudi kratka praktična izkušnja.

V četrtek, 9. maja se bo odvilo dopoldansko predavanje prof. Hilde Kramer (9.30–10.30), ki mu bo sledila praktična delavnica (11.00–16.00) s prof. Hilde Kramer in Helen Mitchell v dvorani Alme Karlin tik nad Malo galerijo v Cankarjevem domu. Raziskovanje in gradnja Izgubljenih primerkov s Helen ter iskanje pravih odtenkov sive skozi oči vojne in miru s Hilde bodo odličen vstop v lastne ustvarjalne svetove.

Predavanje in delavnica sta brezplačna. Prijave na delavnico so obvezne in mesta omejena, prijava na info@bienaleneodvisnih.com do 1. maja 2024.

Dogodki

Razstava │ Lidija Plestenjak: Ptice Kolumbije

18. april – 31. maj 2024

Galerija Skedenj na Trubarjevi domačiji

Ilustratorka Lidija Plestenjak na tej razstavi predstavlja serijo poljudoznanstvenih ilustracij ptic, ki jih je naslikala med bivanjem v Kolumbiji. V Kolumbiji najdemo izjemno raznolikost podnebij, v katerih uspeva na tisoče različnih rastlinskih in živalskih vrst, ki že vrsto let privabljajo turiste in strokovnjake s celega sveta.

Več o dogodku

Dogodki

Razstava │ Danijel Žeželj: Kot pes

16. april – 19. maj 2024

Center ilustracije, Vodnikova domačija Center

Razstava 𝘒𝘰𝘵 𝘱𝘦𝘴 v ospredje postavlja izbor originalov in povečav iz istoimenskega risoromana (𝘒𝘢𝘰 𝘱𝘢𝘴, Fraktura, 2023), katerega podstat so fragmenti Kafkovih kratkih zgodb. V torek, 16. aprila, bo razstavo odprla projekcija avtorjevih animiranih filmov, ki jih bo uvodoma predstavil 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗹. V četrtek, 25. aprila, pa bo potekal pogovor z avtorjem, ki ga bo vodila Anja Zag Golob.

Več o razstavi

Dogodki, Nagrade

Nagrada Riharda Jakopiča za življenjsko delo │ Ančka Gošnik Godec

10. april 2024

 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ZDSLU v sodelovanju z Moderna galerija, ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter SDLK – Slovensko društvo likovnih kritikov je v sredo podelila nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za dosežke na področju likovne umetnost. Nagrado za življenjsko delo je prejela Ančka Gošnik Godec, ki je tudi prva ilustratorka – in ena od le petih žensk – med dosedanjimi nagrajenci. Na podelitvi je doživela stoječe ovacije številnega občinstva.

Razstava prejemnikov nagrad in priznanj Riharda Jakopiča 2024 bo na ogled do 4. maja v galeriji ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana.

Več informacij

Dogodki

Razstava │ Nea Likar: Alba

16. april – 19. maj 2024

Galerija Srečišče, Ljubljana

Alba je naslov knjige brez besed v nastajanju, katere avtorica je Nea Likar. Razstava je prvi javni vpogled v delo avtorice, pozornost pa je usmerjena predvsem na njen ustvarjalni proces porajanja ideje in zgodb, ilustriranih v pronicljivem vizualnem jeziku.

Več o razstavi

Dogodki, Strokovni kot

Razstava slovenske ilustracije na knjižnem sejmu v Bologni │ IN KAJ SE JE ZGODILO POTEM?

8.-11. april 2024

Mednarodni knjižni sejem v Bologni, Italija

Naslov razstave se nanaša na otrokovo radovednost, na željo, da obrne list in izve, kaj sledi. Širše gledano nam zastavlja vprašanje, kam usmerjamo skupno prihodnost, kako lahko knjige in z njimi ilustracije doprinesejo k optimizmu in motivaciji za spremembe.

Strokovna skupina Javne agencije za knjigo RS v sodelovanju s slovenskim Centrom ilustracije predstavlja domiselno in slogovno pestrost sodobnih slovenskih ilustratorjev in ilustratork. Razstava, pripravljena za knjižni sejem v Bologni, kjer je Slovenija leta 2024 častna gostja, osvetli dela doma in v tujini nagrajenih izvirnih slovenskih avtorjev in avtoric, ki ustvarjajo na področju otroške in mladinske knjižne ilustracije.

Sodelujoči avtorji in avtorice: Marta Bartolj / Vesna Benedetič / Suzi Bricelj / Matej de Cecco / Zvonko Čoh / Danijel Demšar / Jurij Devetak / Bojana Dimitrovski / Tina Dobrajc / Jure Engelsberger / Milan Erič / Jelka Godec Schmidt / Ančka Gošnik Godec / Miha Hančič / Ciril Horjak / Adriano Janežič / Marjanca Jemec Božič / Maja Kastelic / Dora Kaštrun / Samira Kentrić / Anka Kočevar / Tanja Komadina / Ana Košir / Maša Kozjek / David Krančan / Kristina Krhin / Tomaž Lavrič / Polona Lovšin / Izar Lunaček / Marjan Manček / Ana Maraž / Matija Medved / Ivan Mitrevski / Eva Mlinar / Manica K. Musil / Silvan Omerzu / Andreja Peklar / Maja Poljanc / Lila Prap / Tereza Prepadnik / Petra Preželj / Ana Razpotnik Donati / Jelka Reichman / Liana Saje Wang / Zoran Smiljanić / Alenka Sottler / Alenka Spacal / Damijan Stepančič / Hana Stupica / Katarina Šeme / Igor Šinkovec / Peter Škerl / Andrej Štular / Gorazd Vahen / Tina Volarič / Jaka Vukotič / Huiqin Wang / Ana Zavadlav / Maša P. Žmitek

Izbor avtorjev in del: strokovni svet Javne agencije za knjigo RS / Oblikovanje razstave: Sara&Sara (Sara Badovinac in Sara Škarica) / Izdelava razstavnih elementov: GC DPI / Besedila: Samira Kentrić / Urejanje besedil: Andrej Hočevar / Jezikovni pregled: Anja Grmovšek Drab/ Prevod: Daniel Sheppard / Grafično oblikovanje: Ajda Fortuna / Organizacija: Gaja Naja Rojec in Teja Jalovec / Tisk kataloga: Tiskarna Cicero, Begunje, d.o.o. / Fotografije: Jernej Čampelj / Vodenje projekta in produkcija: Center ilustracije, Divja misel (zanj Tina Popovič) / Naročnik: Javna agencija za knjigo RS

IN KAJ SE JE ZGODILO POTEM? Razstava slovenske ilustracije | KATALOG

Dogodki

Razstava │ Sosedje in prijatelji

5. april – 4. maj 2024

Beneška galerija, Špietar / San Pietro di Natisone

Razstave ilustracij Tine Volarič Sosedje in prijatelji / Amici e compagni ter predstavitev dvojezične pesniške zbirke Drugi glasovi / Altre voci, ki bo 27. aprila ob 18h.

Več o razstavi