Center ilustracije

je prostor, fizični in spletni, ki predstavlja, povezuje in izobražuje domače ustvarjalke in ustvarjalce s področja ilustracije. Splošno in strokovno javnost doma in v tujini seznanja s širokim in raznolikim poljem slovenske ilustracije, predstavlja njene aktivne ustvarjalce, ob tem pa obvešča o aktualnih dogodkih, povezuje prostore in organizacije ter skrbi za profesionalizacijo področja.

Gašper Krajnc, Mestne ptice - Postaja Tivoli, digitalna tehnika, 2020

Ilustracija

Domišljijska ilustracija
 • Leposlovna
 • Neleposlovna
 • Komentatorska uredniška ilustracija, angažirana ilustracija (revije, periodika, plakat, ...)
 • Pripovedniška Ilustrirane zgodbe (slikanice, stripi, grafični roman, knjige, ...)
 • Oglaševalska Oglasi, promocijski material (plakat, letak, brošure, ...)
 • Identitetna celostna grafična podoba in blagovna znamka, serije izdelkov, embalaža, ...
Stvarna ilustracija
 • Znanstvena
 • Poljudno strokovna
 • Dokumentarna
 • Referenčna
 • Izobraževalna

Primeri iz prakse: informiranje (diagrami, tehnična navodila, ...), izobraževalna gradiva (učbeniki, delovni zvezki, učna gradiva, družabne igre, periodika, priročniki ...)

V teoriji ilustracijo najpogosteje razdelimo na domišljijsko in stvarno.

Medtem ko je prva v svoji osnovi vezana na avtorjev osebni izraz, ki običajno temelji na literarni predlogi, nam druga predoči verodostojno podobo dela stvarnosti. Obema je skupno, da imata neko poslanstvo oziroma vlogo. Te jedrne vloge, ki so pripovedniška, dokumentarna, poučna, referenčna, komentatorska, oglaševalska in identitetna, po Alanu Malu obravnavamo tudi kot osnovne kategorije ilustracije.[1]

Ilustracijo lahko definiramo tudi glede na področja, ki jih pokriva. Stvarna ilustracija obravnava znanstveno in poljudnostrokovno ilustracijo. V priročniku združenja znanstvenih ilustratorjev pod znanstveno ilustracijo štejejo naravoslovno ilustracijo, ilustracijo divjine in medicinsko ilustracijo ter področja, ki jih pokrivajo.[2] Posamezna področja v naravoslovju lahko pomenijo tudi specializacijo v ilustratorskem poklicu (npr. botanični ali geološki ilustrator). Pod stvarno ilustracijo lahko poleg naravoslovne in medicinske prištevamo še ilustracijo, ki se ukvarja z družbenimi znanostmi. Po Alanu Malu so v kategoriji stvarne ilustracije dokumentarna, referenčna in izobraževalna ilustracija.

Nadalje ilustracijo obravnavamo glede na obliko. Oblika ilustracije je lahko na primer antropomorfna. Ta je značilna za domišljijsko ilustracijo. Ilustracija je lahko informativna ali diagramska, kar pogosto srečamo pri stvarni ilustraciji. So pa tudi takšne oblike ilustracije, ki so skupne tako domišljijski kot stvarni ilustraciji, na primer naturalistična, konceptualna (tudi metaforična) in narativna (tudi pripovedna, sekvenčna).

Oblike ilustracije se pomikajo med figurativnim in abstraktnim.[3]


[1] Male, A. (2017). Illustration: a theoretical and contextual perspective. London: Bloomsbury Publishing.

[2] Hodges, E. R. S. (2003). The Guild Handbook of scientific illustration. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

[3] Christiansen J. (25. 10. 2018). Visualizing Science: Illustration and Beyond. Dostopno prek https://blogs.- scientificamerican.com/sa-visual/visualizing-science-illustration-and-beyond/

Vpis v katalog

Center ilustracije katalog domačih ilustratorjev in ilustratork vsako leto dopolnjuje na podlagi letnega razpisa in izbora, ki ga opravi strokovna komisija.

Vpis v katalog je omogočen aktivnim ilustratorjem in ilustratorkam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj tri leta aktivnega delovanja na področju ilustracije ob oddani vlogi,
 • razstavljanje na selekcioniranih domačih in tujih razstavah ali prejetje nagrade, priznanja, pohvale, nominacije ali znaka kakovosti za ilustracijo (npr. zlate hruške) v obdobju zadnjih petih let,
 • oddana vloga (pristopni obrazec) in priloženih 10 najbolj reprezentativnih del skupaj s podatki (naslov, tehnika, letnica nastanka),
 • ustreznost prijave in ocena kakovosti del po presoji strokovne komisije.

 

Poziv za vpis je odprt od 1. septembra 2022 do 29. januarja 2023. Pristopna izjava je dostopna na povezavi. Izjavo s prilogami pošljite na info@centerilustracije.si, poimenovano Vpis v katalog.

Naslednji poziv se odpre oktobra 2023.

Prostori

Center urbane kulture Kino Šiška

Center urbane kulture Kino Šiška je osrednja institucija na področju sodobne koncertne ponudbe, ki jo dopolnjujeta programa vizualne in uprizoritvene kulture. Redno predstavlja tudi vizualne ustvarjalce mlajše generacije, ki se poslužujejo različnih likovnih zvrsti: stripa, ilustracije, grafičnega oblikovanja, fotografije, grafitov, eksperimentalnih umetniških publikacij in fanzinov, vizualnih sporočil v mediju razglednic in plakatov. Razstavni prostor je umeščen na plakatno steno v spodnjem preddverju Kina Šiška. Kino Šiška je tudi prostor, kjer se odvija Bienale slovenske neodvisne ilustracije, poleg tega upravlja galerijo DobraVaga in organizira mednarodni stripovski festival Tinta. | foto Nejc Ketiš, arhiv Kina Šiška

Trg prekomorskih brigad 3
1000 Ljubljana

www

DobraVaga

DobraVaga je razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje različnih likovnih jezikov, slogov in vsebin, tudi s področja ilustracije. Programska vsebina v ospredje postavlja estetske premisleke mlade generacije ustvarjalcev. DobraVaga se tako osredotoča na nove, angažirane in inovativne formate, s katerimi aktivno podpira, spodbuja in promovira sveže izdaje likovnih zgodb ter izvirnih umetniških praks. Z DobroVago upravlja Center urbane kulture Kino Šiška in je tudi prostor, kjer se odvijajo dogodki Bienala neodvisne ilustracije in stripovskega festivala Tinta. | foto Kaja Brezočnik

Adamič-Lundrovo nabrežje 5
1000 Ljubljana

www

Galerija Cankarjevega doma

Cankarjev dom od leta 1993 skupaj z ZDSLU kontinuirano organizira Slovenski bienale ilustracije. Ta likovna manifestacija že več kot četrt stoletja združuje starejše in mlajše generacije umetnikov ilustratorjev ter njihove najboljše dosežke potrjuje z nagrado, plaketami in priznanji Hinka Smrekarja. Bienale je tradicionalno postavljen na ogled v Galeriji Cankarjevega doma. | foto Aleš Rosa

Prešernova cesta 10
1000 Ljubljana

www

Galerija Centra ilustracije

Galerija Centra ilustracije je med leti 2015 in 2022 delovala kot Galerija Vodnikove domačije v Šiški. Leta 2023 je kot Galerija Centra ilustracije zaživela na novi lokaciji v središču mesta. Je edina galerija v Sloveniji, posvečena ilustraciji. Z rednim razstavnim programom najvidnejših avtorjev starejše in mlajše generacije, povezovanjem ilustratorske skupnosti ter s številnimi dejavnostmi je prostor, ki pomembno doprinaša k prepoznavnosti ilustracije in njenih ustvarjalcev in ustvarjalk. Z vsakoletnim Decembrskim sejmom ilustracije, stalnim prodajnim kotom v galeriji ter mobilno enoto Ilustratorski kot je tudi osrednji prodajni prostor na področju ilustracije. | foto Nada Žgank

Stritarjeva 7
1000 Ljubljana

www

Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

Galerija Šivčeva hiša je razstavni prostor, posvečen arhitekturi, slikarstvu in ilustraciji. Ima dolgo tradicijo predstavljanja in razstavljanja ilustracij, v dobrih štiridesetih letih so se v njej zvrstile razstave večine vidnejših slovenskih ilustratork in ilustratorjev, izoblikovala pa se je tudi dragocena in edinstvena zbirka izvirnih del s področja knjižne ilustracije za otroke in mladino slovenskih ilustratorjev in ilustratork, ki je delno na ogled v okviru stalne postavitve v hiši. Ilustracija je ustrezen pomen in priznanje v našem prostoru pridobila tudi po zaslugi sistematičnega in strokovnega dela Galerije Šivčeve hiše. | foto arhiv MRO

Linhartov trg 1
4240 Radovljica

www

Galerija ZDSLU

Galerija ZDSLU z razstavami redno predstavlja aktivnosti društev, včlanjenih v Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov, njihove sekcije in posamezne člane. Razstavni program je zasnovan široko (od slikarstva, kiparstva, grafike, ilustracije, fotografije, keramike, likovne pedagogike, videoprojektov in performansov do sodobnih raziskovalnih likovnih praks). V galeriji razstave prireja tudi Sekcija ilustratorjev ZDSLU.

Komenskega ulica 8
1000 Ljubljana

www

Knjigarna LGL

Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana od leta 2018 poseben prostor namenja tudi manjšim razstavam tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih ilustratorjev. Nekateri med njimi so neposredno vpeti v program gledališča, bodisi kot avtorji likovne podobe predstav ali oblikovalci podobe gledališke sezone. Obiskovalci tako dobijo vpogled v povezanost umetniških zvrsti, ki je potrebna ob nastanku predstave.

Krekov trg 2
1000 Ljubljana

www

+ prodajni prostori ilustracije

V zadnjih letih je ilustracija vse bolj dostopna in dosegljiva tudi za nakup. Predvsem podpisane in oštevilčene reprodukcije so na voljo v vedno večih prostorih, v večjem obsegu v Knjigarni Konzorcij in knjigarni Lutkovnega gledališča v Ljubljani, najbolje zastopan pa je prodajni kot Galerije Vodnikove domačije, ki v nakup ponuja tudi številna originalna dela.

Organizacije

Cankarjev dom

Cankarjev dom, največja kulturna in kongresna ustanova pri nas, od leta 1993 skupaj z ZDSLU kontinuirano organizira Slovenski bienale ilustracije, ki že več kot četrt stoletja združuje starejše in mlajše generacije ilustratorjev ter njihove najboljše dosežke potrjuje z nagrado, plaketami in priznanji Hinka Smrekarja. Bienale je na ogled postavljen v Galeriji Cankarjevega doma.

Prešernova cesta 10
1000 Ljubljana

www

Divja misel

Na zavodu Divja misel snujejo številne programe s področja literature za različne publike. Pri tem literaturo radi povezujejo z drugimi ustvarjalnimi področji. Pred več kot 15 leti so zasnovali Knjižnico pod krošnjami, ki ustvarja prostore za brezplačno branje na javnih površinah, od leta 2015 pa upravljajo Vodnikovo domačijo Šiška, Hišo branja, pisanja in pripovedovanja, v okviru katere deluje tudi Galerija Vodnikove domačije, ki se osredotoča na ilustracijo. Ilustracija je dobro zastopana tudi v njihovem rednem programu Nedelce, ki knjige in branje približuje družinski publiki, ter drugih produkcijah za otroke, kjer knjige predstavljajo tudi v obliki pripovedovanja ter animacije ilustracij v živo. Od leta 2017 vodijo pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, ki skrbi tudi za predstavljanje področja ilustracije domači in – preko mreže Unescovih mest – tuji javnosti.

Vodnikova cesta 65
1000 Ljubljana

www

Sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU)

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je strokovno združenje profesionalnih likovnih umetnikov, ki živijo in delujejo v slovenskem kulturnem prostoru. Z devetimi regionalnimi društvi in preko 800 člani zajema celotni slovenski kulturni prostor, sekcije zveze pa pokrivajo različna področja znotraj stroke. Sekcija ilustratorjev je bila ustanovljena leta 1992 z namenom zavarovanja kontinuitete in razvoja slovenske ilustracije v novih političnih in ekonomskih razmerah. Sekcija, ob številnih drugih aktivnostih, organizira Slovenski bienale ilustracije, ki na dve leti predstavlja slovensko ilustratorsko produkcijo in na katerem podeljujejo najvišje nagrade za ilustracijo v slovenskem prostoru, poimenovane po slovenskem risarju, grafiku, ilustratorju in karikaturistu Hinku Smrekarju. Strokovna žirija izbere prejemnike nagrade, nagrade za življenjsko delo, plaket in priznanj Hinka Smrekarja. Bienale je organiziran v sodelovanju z Galerijo Cankarjevega doma. Sekcija ilustratorjev izvaja še druge aktivnosti, med drugim organizira pošiljanje ilustracij slovenskih avtorjev na osrednji mednarodni ilustratorski bienale BIB – Bienale ilustracije Bratislava. Redno sodeluje z Javno agencijo za knjigo, Slovensko sekcijo IBBY in drugimi kulturnimi institucijami.

Komenskega ulica 8
1000 Ljubljana

www

Tretaroka

Tretaroka – društvo za reciklažne in kreativne projekte od leta 2007 organizira Bienale slovenske neodvisne ilustracije. Ta je nastal zaradi potrebe po redefiniciji pojma ilustracije, ki ni bila več razumljena v konvencionalnih okvirih, ter potrebe po prostoru ali platformi, kjer bi se ustvarjalci neodvisne ilustracije skupaj predstavljali.

Krimska cesta 1
1000 Ljubljana

www

+

Če se vaša organizacija ukvarja s poljem ilustracije in vas na tej strani ne predstavljamo, nam prosim pišite na info@centerilustracije.si.

Stalni dogodki

Slovenski bienale ilustracije

Slovenski bienale ilustracije je Sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ustanovila leta 1993. Razstava bienala, ki tradicionalno poteka v Galeriji Cankarjevega doma, predstavlja celotno slovensko ilustratorsko produkcijo in zagotavlja možnosti za njen nadaljnji razvoj ter kontinuirano prisotnost v slovenskem in mednarodnem prostoru. V okviru bienala so podeljene tudi najvišje nagrade za ilustracijo v slovenskem prostoru – nagrada Hinka Smrekarja, nagrada za življenjsko delo Hinka Smrekarja ter plakete in priznanja Hinka Smrekarja. Prijave za sodelovanje na bienalu potekajo prek javnega razpisa, na katerega se je mogoče prijaviti tako z umetniškimi kot poljudnoznanstvenimi ilustracijami. Ob bienalu izide tudi obsežen katalog, v katerem so objavljeni vsi udeleženci in nagrajenci. | foto Aleš Rosa

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

www

Bienale slovenske neodvisne ilustracije (Bienale neodvisnih)

Bienale neodvisnih kot prvi promotor sodobne slovenske neodvisne ilustracije, njenih ustvarjalcev in kontekstov od leta 2007 s periodičnimi dogodki raziskuje področja in kontekste sodobne ilustracije ter promovira avtorje in avtorice ter na ta način soustvarja domačo vizualno kulturo. Neodvisnost bienala se kaže predvsem v podpiranju necenzurirane realizacije vizualnih avtorskih projektov. Za selekcijo avtorjev, ki se predstavljajo na bienalu, poskrbijo umetniki sami, namreč avtorji minulega bienala svoje naslednike izberejo sami. Bienale se odvija na različnih lokacijah v Ljubljani (DobraVaga, Galerija Cankarjevega doma, ...) z osrednjim prizoriščem Kino Šiška. | foto Nejc Ketiš, arhiv Kina Šiška

Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana

www

Decembrski sejem ilustracije

Decembrski sejem ilustracije je nastal pod okriljem zavoda Divja misel in se v Galeriji Vodnikove domačije Šiška odvija od leta 2015. Z vsakoletnim raznolikim izborom na ogled in v nakup ponuja ilustracije najvidnejših domačih avtoric in avtorjev vseh generacij, tako originale kot odtise, z okvirji in brez njih. Prijave za sodelovanje na sejmu potekajo preko vsakoletnega jesenskega javnega poziva. K sodelovanju spodbujajo avtorje različnih profilov, tako starejše kot mlajše, uveljavljene in tiste, ki se še uveljavljajo. Tovrstno povezovanje mlajših generacij z najstarejšimi, nekateri med njimi so nenazadnje vzpostavljali slovensko ilustracijo, je ključnega pomena. Gre za medgeneracijsko prodajno razstavo, ki je tudi družabni dogodek, na katerem se avtorji srečujejo, spoznavajo ter si izmenjujejo znanja in razmišljanja. | foto Nada Žgank

Vodnikova domačija Šiška, Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana

www

Nagrade

Nagrada Hinka Smrekarja

Nagrada Hinka Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije, podeljuje jo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru Slovenskega bienala ilustracije od leta 1993. Ob nagradi so podeljeni tudi plaketa in priznanje Hinka Smrekarja ter nagrada za življenjsko delo.

Zlata hruška

Zlata hruška je znak kakovosti mladinskih knjig, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana v partnerstvu z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Z znakom kakovosti nagrajujejo knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, in sicer v štirih kategorijah: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo, za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo in za prevedeno mladinsko poučno knjigo.

Nagrada Kristine Brenkove

Nagrado Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slovensko slikanico vsako leto 22. oktobra, na rojstni dan Kristine Brenkove, podeli Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Do leta 2011 so nagrado podeljevali okoli 2. aprila, praznika izvirne slovenske slikanice.

Levstikova nagrada

Levstikova nagrada je nagrada, ki jo od leta 1949 založba Mladinska knjiga podeljuje za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri njej. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj pa bienalno. Podeljene so nagrade v štirih kategorijah: za življenjsko delo na področju književnosti za otroke in mladino, za življenjsko delo na področju knjižnih ilustracij za otroke, za izvirno leposlovno delo in za izvirno ilustracijo.

Študij

Ilustracijo je pri nas mogoče študirati le na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (UL ALUO), ki izvaja bolonjski študijski program ilustracije prve in druge stopnje. Pogoj za študij je opravljen sprejemni izpit.

Univerzitetni študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področje fotografije, grafičnega oblikovanja, ilustracije in interaktivnega oblikovanja. Študenti s seminarskimi nalogami, ateljejskim delom in predavanji osvojijo temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti na številnih področjih vizualne komunikacije in se lahko pojavi tako v tiskanih kot spletnih medijih. Študij ilustracije študenta pripravi na opravljanje kreativnega dela na vseh področjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben element celote vidnega sporočanja.

Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
Dolenjska 83, 1000 Ljubljana

www

Novice

Nagrade

Society Of Illustrators │ Matija Medved prejme zlato nagrado

Znano je, da bo Matija Medved na podelitvi v NY, aprila 2024, prejel prestižno zlato nagrado, ki jo podeljuje ameriško društvo ilustratorjev Society Of Illustrators v New Yorku, za serijo knjižnih naslovnic za Festival Fabula.

Čestitamo Matiji Medvedu, založbi Beletrina in Aljažu Koprivnikarju, programskemu vodji festivala, ki je ilustratorja povabil k sodelovanju!

Dogodki

Ilustratorski kot v Cankarjevem domu

11.–17. december 2023

Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana

Ilustratorski kot je mobilna razstavna enota Centra ilustracije, ki potuje naokoli in predstavlja ter v nakup ponuja izvirna dela slovenskih ilustratork in ilustratorjev. Tokrat predstavljamo ilustracije domačih ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so v knjigah doma in po svetu izšle v zadnjih letih. Ob ilustracijah lahko prelistate in kupite tudi knjige, v katerih so izšle.

Sodelujoči avtorji in avtorice:
Zvonko Čoh / Marta Bartolj / Tina Dobrajc / Jelka Godec Schmidt / Miha Ha / Anka Kočevar / Maja Kastelic / Dora Kaštrun / Ana Maraž / Matija Medved / Lila Prap / Alenka Sottler / Hana Stupica / Igor Šinkovec / Peter Škerl / Gorazd Vahen / Huiqin Wang / Maša P. Žmitek

Nagrade

Med letošnjimi prejemniki Prešernovih nagrad tudi ilustrator Ciril Horjak

Ciril Horjak je med prejemniki Nagrade Prešernovega sklada leta 2024 za ustvarjalno delovanje na področju stripa v zadnjih treh letih. V obrazložitvi upravnega odbora Prešernovega sklada so zapisali: “Med današnjimi karikaturisti in striparji močno izstopa z risarsko dognanostjo, s katero pridobljeno akademsko znanje suvereno in zelo inventivno prilagaja svojim satiričnim in šaljivim ter pedagoškim namenom. Njegovo delo je zelo odmevno, tudi v tujini, in deluje vsestransko prepričljivo.”

 

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Javni pozivi

Odprte prijave za WIA 2024

Rok za prijavo: 13. februar 2024

Svetovno združenje illustratorjev tudi v letu 2024 razpisuje mednarodni ilustratorski natečaj, na katerega lahko ilustratorji prijavijo svoja dela v različnih kategorijah.

Več o natečaju

Dogodki

IX. decembrski sejem ilustracije

2.–24. december 2023
V živo in na spletu!

 

December že deveto leto zapored prinaša sejem ilustracije in z njim možnosti za ogled in nakup ilustracij najvidnejših domačih ustvarjalcev, od častitljivih starost do sijajnih mladih. Na voljo so tako originalna dela kot podpisani printi, omejenih in neomejenih serij, v okvirjih in brez. Na sejmu pa najdete pa tudi izbor ilustriranih knjig sodelujočih avtoric in avtorjev.

 

Sejem, ki bo odprt 𝗼𝗱 𝟮. 𝗱𝗼 𝟮𝟰. 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮, se letos prvič odvija V SREDIŠČU MESTA, na Stritarjevi ulici 7, kjer se Vodnikova domačija nahaja v času prenove v Šiški. Tudi letos pa lahko med ilustracijami pobrskate v spletni trgovini (𝘀𝗲𝗷𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗷𝗲.𝘀𝗶), ki se letos odpira dan prej, 1. 12. ob 10.00.

Ob prihajajočih praznikih se je lepo spomniti, da so ilustracije prima darilo, ob številnih priložnostih v domove prinašajo cele svetove, z nakupom pa podpiramo domačo ustvarjalnost. Pobrskajte med izjemnim naborom, ilustratorji in ilustratorke tudi tokrat na sejem prinašajo svoje najboljše!

 

𝗟𝗲𝘁𝗼𝘀 𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗷𝗺𝘂 𝘀𝗼𝗱𝗲𝗹𝘂𝗷𝗲 𝟯𝟮 𝗮𝘃𝘁𝗼𝗿𝗷𝗲𝘃 𝗶𝗻 𝗮𝘃𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰:
Marta Bartolj, Tjaša Bon, Zvonko Čoh, Tina Dobrajc, Darka Erdelji, Polona Filiplič, Ančka Gošnik Godec, Miha Hančič, Marjanca Jemec Božič, Zala Kalan, Maja Kastelic, Samira Kentrić, Ema Kobal, Anka Kočevar, Alin Kostiov, Manca Kovačič, Ana Maraž, Matija Medved, Eva Mlinar, Marija Nabernik, Silvan Omerzu, Andreja Peklar, Lidija Plestenjak, Maja Poljanc, Lila Prap, Tereza Prepadnik, Jelka Reichman, Darja Remc, Hana Stupica, Peter Škerl, Ana Zavadlav, Meta Wraber

𝗞𝗔𝗞𝗢 𝗗𝗢 𝗡𝗔𝗦?
Vodnikova domačija na Stritarjevi ulici 7 v središču mesta ni dostopna z avtomobili, do nas se najlaže sprehodite peš. Najbližja avtobusna postajališča so Krekov trg, Pošta in Gornji trg. Avto lahko parkirate v najbližji garažni hiši na Kongresnem trgu, za brezplačen prevoz po mestu pa lahko pokličete Kavalirja (031 666 299).
____________________________________
𝗢𝗗𝗣𝗜𝗥𝗔𝗟𝗡𝗜 Č𝗔𝗦 𝗦𝗘𝗝𝗠𝗔 𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗩𝗜 𝟳
TOR–PET: 11.00–20.00
SOB in NED: 10.00–15.00
Ob ponedeljkih zaprto.
𝗢𝗦𝗘𝗕𝗡𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗭𝗘𝗠 𝗡𝗔 𝗦𝗣𝗟𝗘𝗧𝗨 𝗞𝗨𝗣𝗟𝗝𝗘𝗡𝗜𝗛 𝗗𝗘𝗟
TOR–PET: 14.00–20.00
SOB in NED: 10.00–15.00
Sejem na spletu se odpira 1. decembra ob 10.00 na 𝘀𝗲𝗷𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗷𝗲.𝘀𝗶

Dogodki

Razstava │ Katarina Kalc in Dunja Jogan: V svetu domišljije

1. december 2023

Svetovni slovenski kongres, Linhartova 13/III, Ljubljana

Svetovni slovenski kongres vabi na odprtje razstave slovenskih ilustratork iz zamejstva, Katarine Kalc in Dunje Jogan, katerih dela krasijo mnoge knjižne izdaje v Sloveniji in Italiji.

Več o razstavi

Nagrade

Peter Svetina in Damijan Stepančič med nominiranci za nagrado Hansa Christiana Andersena 2024

Nagrade Hansa Christiana Andersena predstavljajo najvišje mednarodno priznanje avtorjem in ilustratorjem knjig za otroke. Med norminiranci za nagrado HCA 2024 sta tudi pisatelj Peter Svetina in ilustrator Damijan Stepančič.

Čestitamo!

Več

Dogodki

Razstava │ Milanka Fabjančič: Hobotnica banana mišmaš

28. november–18. december 2023

Galerija Kresija, Ljubljana

Igriva razstava, ki popelje v zakulisje nastajanja istoimenskega kratkega animiranega filma avtorice. Hkrati je samostojno stoječa izkušnja, ki v razstavni prostor galerije prenese osrednje občutje filma. Skozi preplet risbe, ilustracije, animiranega filma, prostorske postavitve in družabne igre osvetli pomen medčloveške topline in globokih odnosov, buri domišljijo ter skozi dolgi in raznoliki življenji dveh žensk nastavlja zrcalo minevanju časa.

Več o razstavi

Nagrade

Hiii Illustration 2022 │ Slovenski ilustratorki med finalisti mednarodnega tekmovanja

Med finaliste mednarodnega ilustratorskega natečaja Hiii Illustration sta se uvrstili tudi domači ilustratorki Alenka Spacal in Tina Volarič. Spacal je komisijo prepričala z ilustracijami iz knjige Plastelinčica in časopis v kategoriji izdanih knjig za otroke, Volarič pa z ilustracijami iz knjige Sosedje in tovariši v kategoriji nenaročenih projektov.

Čestitamo!

Več

Dogodki

Razstava │ Aleš Sedmak: Poljudnoznanstvena ilustracija in “BLACK BOX”

23. november30. december 2023

Galerija ZDSLU in Video galerija KLET, Ljubljana

Aleš Sedmak se na razstavi predstavlja z več deli obširnega obširnega opusa poljudnoznanstvene ilustracije, pri čemer so izpostavljena predvsem dela iz knjige Žuželke za slepe in slabovidne.

*Razstava je nastala v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran.