ZDSLU │ Razpis za razstavo mladih umetnikov

Zveza slovenskih likovnih umetnikov vabi mlade umetnike (do 35. leta) k sodelovanju na skupinski razstavi, ki bo potekala med marcem in aprilom 2023. Avtorji lahko sodelujejo z enim umetniškim delom po lastni izbiri, pri čemer bodo v društvu naredili ožji izbor del, primernih za razstavo.

Rok za prijavo: 6. februar 2023

Besedilo razpisa