Center ilustracije v današnjem časopisu Delo o kritiki ilustracije

Kaj se je zgodilo z likovno kritiko? Kako zastopana in podprta je kritika ilustracije? Kako k avtonomiji discipline prispeva živahno teoretsko polje? Zakaj je delo kritikov tako podplačano? V Centru ilustracije nadaljujemo z objavljanjem serije člankov, v katerih pod drobnogled jemljemo pereče teme sodobne ilustracije. V tokratni izdaji se o teoriji in kritiki ilustracije izrekajo Saša Nabergoj, Judita Krivec Dragan ter Ciril Horjak.

Prispevek je za Center ilustracije pripravila Ajda Bračič.