Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila

Rok za prijavo: 17. 8. 2022

Štipendije za ustvarjalnost (JAK) se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva. Podeljene so za tekoče leto, zanje pa lahko zaprosijo ustvarjalci iz različnih področij, ki so definirana v razpisu.

Razpisna dokumentacija