Ustanovni kongres │ Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK

Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK združuje delavke in delavce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, ki večinoma delujejo kot zunanji izvajalci javnih zavodov, nevladnih organizacij in podjetij ter jih povezujeta socialna in finančna negotovost. V nedeljo, 2. oktobra 2022 ob 10.00, bodo člani ZASUKa na ustanovni skupščini potrjevali statut, enoletni program dela ter delavski odbor in koordinatorje.

Več o sindikatu ZASUK

Radijska oddaja o sindikatu ZASUK